Description
ΔΡΑΜΑΤΙΚΗ ΣΧΟΛΗ “ΒΛΑΔΙΜΗΡΟΣ ΚΑΥΚΑΡΙΔΗΣ”
ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΣΧΟΛΗΣ
Στέλιος Καυκαρίδης
ΔΙΕΥΘΥΝΟΥΣΑ ΣΧΟΛΗΣ
Μαριάννα Καυκαρίδου
ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΣΠΟΥΔΩΝ
Λέανδρος Ταλιώτης
Tο Σατιρικό Θέατρο ίδρυσε το 1992 την πρώτη Δραματική Σχολή στην Κύπρο, τριετούς φοίτησης η οποία προσφέρει το Τριετές πρόγραμμα σπουδών (εγκεκριμένο από το Σ.Ε.Κ.Α.Π του Υπουργείου Παιδείας και Πολιτισμού), που οδηγεί στην απόκτηση Ανώτερου Διπλώματος (Higher Diploma in Acting) και
​από τον Οκτώβριο του 2016, για πρώτη φορά στην Κύπρο, προσφέρει ένα νέο ακαδημαϊκό πρόγραμμα σπουδών Bachelor of Arts στην υποκριτική - «ΥΠΟΚΡΙΤΙΚΗ (4 ΕΤΗ, ΠΤΥΧΙΟ)» (BACHELOR DEGREE IN ACTING).
​Το Συμβούλιο του Φορέα Διασφάλισης και Πιστοποίησης της Ποιότητας της Ανώτερης Εκπαίδευσης, κατά την 22η Σύνοδο του στις 4 και 5 Σεπτεμβρίου 2017, στη βάση του Άρθρου 20 (2)(στ)(iii) των περί της «Διασφάλισης και Πιστοποίησης της Ποιότητας της Ανώτερης Εκπαίδευσης και της Ίδρυσης Φορέα για Συναφή Θέματα» Νόμων του 2015 και 2016 [Ν. 136(Ι)/2015 και Ν.47(Ι)/2016] και με βάση τις εισηγήσεις της Επιτροπής Εξωτερικής Αξιολόγησης και των παρατηρήσεων του ιδρύματός σας, αποφάσισε όπως το πρόγραμμα πιστοποιηθεί. Πληροί τα Κριτήρια ποιότητας στους τομείς αξιολόγησης, ήτοι Ποιότητα και Αποτελεσματικότητα Διδακτικού έργου, Διδασκαλία και Διδακτικό προσωπικό, Πρόγραμμα Σπουδών και Διαχείρισή του, Ερευνητικό έργο και συνέργεια με τη διδασκαλία, Υπηρεσίες και Επάρκεια πόρων.
ΣΚΟΠΟΣ ΚΑΙ ΕΡΓΟ ΤΗΣ ΣΧΟΛΗΣ
Σκοπός και έργο της Σχολής είναι η επιστημονική μελέτη του θεατρικού φαινομένου και η καλλιέργεια της θεατρικής τέχνης παρέχοντας έτσι στο φοιτητή τη δυνατότητα να αποκτήσει μια απολύτως ουσιαστική ειδίκευση στην κατεύθυνση της Υποκριτικής Τέχνης, που θα τον κάνει ικανό να εξασκήσει το επάγγελμα του Ηθοποιού ή να συνεχίσει τις σπουδές του για την απόκτηση μεταπτυχιακού τίτλου.
Η επίτευξη του στόχου αυτού, η διαμόρφωση δηλαδή επιστημόνων και καλλιτεχνών του θεάτρου με σφαιρική παιδεία, συνεπάγεται τη διδασκαλία ενός σημαντικού αριθμού μαθημάτων που θα μπορούσαν να ταξινομηθούν σε τρεις κατηγορίες :
1.Καλλιτεχνικής Πρακτικής
2.Θεατρολογικής Κατάρτισης
3.Θεατροπαιδαγωγικής
ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ:
Στις εισαγωγικές εξετάσεις μπορούν να λάβουν μέρος όσοι κατέχουν Απολυτήριο Λυκείου ή Εξατάξιου Γυμνασίου ή οποιασδήποτε άλλης ισότιμης Σχολής της ημεδαπής ή αλλοδαπής που αναγνωρίζεται από το Υπουργείο Παιδείας της Δημοκρατίας.
Οι εισαγωγικές εξετάσεις διενεργούνται τον Ιούλιο εκάστου έτους, ενώπιον επιτροπής που αποτελείται από τον Διευθυντή και τους Καθηγητές της Σχολής. Οι επιτυχόντες θα παρακολουθήσουν ένα κύκλο θεωρητικών μαθημάτων για να μπορέσουν να δώσουν γραπτές εξετάσεις τον Σεπτέμβριο. Αν υπάρξει κατάλογος επιλαχόντων τους δίνεται μια δεύτερη ευκαιρία τον Σεπτέμβριο και λαμβάνουν και αυτοί μέρος στον κύκλο των θεωρητικών μαθημάτων.
Επιτυχόντες θεωρούνται αυτοί που έχουν ουσιαστικά θεατρικά προσόντα, ομιλούν άπταιστα την Ελληνική γλώσσα, έχουν καλή άρθρωση, εκφραστικότητα και σκηνική εμφάνιση.
ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΚΑΤΑ ΤΙΣ ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ:
α) Υποκριτική (Δύο μονόλογοι επιλογής του υποψηφίου, ένας από το ρεπερτόριο του αρχαίου δράματος (κωμωδία ή τραγωδία) και ένας από το κλασικό, νεοκλασικό ή σύγχρονο θέατρο)
β) Απαγγελία (Από μνήμης απαγγελία ενός Ελληνικού ποιήματος, οποιουδήποτε είδους)
γ) Τραγούδι (Ένα θεατρικό τραγούδι επιλογής του υποψηφίου, κατά προτίμηση Ελληνικό, χωρίς τη συνοδεία μουσικής acapella)
δ) Αυτοσχεδιασμός (προετοιμασία ενός πρωτότυπου θέματος, χωρίς χρήση αντικειμένων και προφορικού λόγου)
ε) *Στοιχειώδεις θεωρητικές γνώσεις για το θέατρο (σημαντικοί θεατρικοί συγγραφείς, έργα - σταθμοί στην ιστορία του Ελληνικού και Παγκόσμιου θεάτρου, βασικές γνώσεις για τη θεατρική δημιουργία στην Κύπρο)
* Για τις εξετάσεις είναι απαραίτητη η ακόλουθη Βιβλιογραφία:
· Ιστορία του θεάτρου Hartnoll Phyllis (Χάρτνολλ Φύλλις) Εκδ.Υποδομή
· Τα Θεατρικά Έργα των μονολόγων που θα δώσετε εξετάσεις.
ΗΜΕΡΕΣ ΚΑΙ ΩΡΕΣ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ:
Η Σχολή λειτουργεί καθημερινά από Δευτέρα έως Παρασκευή. Τα μαθήματα ξεκινούν στις 5.00 μ.μ. και λήγουν τις 10.45 μ.μ. Η διδακτική περίοδος είναι 45 λεπτά. Μετά τις τρεις πρώτες διδακτικές περιόδους υπάρχει διάλειμμα 15 λεπτών και μετά τις άλλες δύο άλλο ένα διάλειμμα 15 λεπτών.
Η φοίτηση είναι υποχρεωτική.
Δ Ι Δ Α Κ Τ Ρ Α:
Το ποσό των ετήσιων διδάκτρων καταβάλλεται σε εννέα μηνιαίες δόσεις στη διάρκεια του Ακαδημαϊκού Έτους. Η κάθε δόση εισπράττεται την πρώτη εβδομάδα κάθε μηνός.
1) Ετήσια Δίδακτρα Τριετούς Προγράμματος Σπουδών: 3.150 € (σε 9 μηνιαίες δόσεις των 350 Ευρώ)
2) Ετήσια Δίδακτρα Τετραετούς Προγράμματος Σπουδών:
3.600€ (σε 9 μηνιαίες δόσεις των 400 Ευρώ)
ΔΟΜΗ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ:
Οι σπουδές στο τετραετές Πρόγραμμα διαρκούν 8 εξάμηνα και περιλαμβάνουν 75 μαθήματα κατανεμημένα στα 8 εξάμηνα σπουδών. Τα μαθήματα είναι όλα υποχρεωτικά. Το ακαδημαϊκό έτος χωρίζεται σε χειμερινό και σε εαρινό ακαδημαϊκό εξάμηνο. Ένα ακαδημαϊκό έτος αποτελείται από 60 ECTS. Η κατανομή των 60 ECTS μεταξύ χειμερινού εαρινού εξαμήνου είναι ισομερής, δηλαδή το κάθε εξάμηνο φέρει 30 ECTS.
Οι σπουδές στο τριετές Πρόγραμμα διαρκούν 6 εξάμηνα και περιλαμβάνουν 48 μαθήματα κατανεμημένα στα 6 εξάμηνα σπουδών. Τα μαθήματα είναι όλα υποχρεωτικά. Το ακαδημαϊκό έτος χωρίζεται σε χειμερινό και σε εαρινό ακαδημαϊκό εξάμηνο. Ένα ακαδημαϊκό έτος αποτελείται από 60 ECTS. Η κατανομή των 60 ECTS μεταξύ χειμερινού εαρινού εξαμήνου είναι ισομερής, δηλαδή το κάθε εξάμηνο φέρει 30 ECTS.
Category
External Communication
Back to Places
  • No comments yet.
  • Add a review